welkom op de website

Merkenbureau-vergelijken.be

Voor meer info
0800-17700

Type registratie
Bescherming voor
Bedrijfsnaam *
Aanhef
Voorletter + naam *
Telefoon *
Email *
Adres *
Postcode *
Plaats *
Ja, ik ontvang graag vrijblijvend en gratis
een brochure met 10 merkentips.


Bescherm uw merk
voordelig en snel.

Uw aanvraag wordt doorgestuurd naar
maximaal drie geselecteerde merkenbureaus.
U ontvangt offertes waaruit
u een keuze kunt maken.
Het advies is gratis en geheel vrijblijvend.
U ontvangt tevens, afhankelijk van het merkenbureau, een of meerdere informatiebrochures.

U ontvangt de offerte(s)
binnen twee werkdagen.
Het merkenrecht is een complex en snel veranderend vakgebied waarbij kennis, ervaring en kundigheid essentieel zijn. Goede merkadviseurs nemen u tijd en zorgen uit handen en verzekeren u van optimale bescherming. Let er daarom op dat een merkenbureau is aangesloten bij de beroepsvereniging(en) en dat uw merkadviseur een erkend merkengemachtigde is.

Voor advies over al uw merkenzaken en andere intellectuele eigendomsrechten kunt u terecht bij een Merkenbureau. Zij kennen de wetgeving en de daarop gebaseerde rechtspraak en literatuur door en door. Zij kunnen u helpen de beste route voor bescherming uit te stippelen en desgewenst alle administratie van u overnemen. Zij kunnen uw merkenportefeuille voor u beheren. En zij kunnen u bijstaan bij eventuele conflicten. Voor een merkenbureau is het merkenrecht dagelijkse kost. Als u een merkenbureau inschakelt weet u deze zeker dat uw merk het beste beschermd wordt.

Het idee achter intellectueel eigendomsrecht

Het intellectueel eigendomsrecht bestaat al sinds 1883 en is in de Verenigde Staten bedacht. Het idee was dat ondernemers geprikkeld moesten worden om een uitvinding te doen en deze vervolgens te verspreiden zonder dat ze daarbij gedwarsboomd zouden worden door een oplettende concurrent. Wanneer een merk of een uitvinding volledig beschermd kan zijn zou dit een stimulans geven aan de ondernemers om door te gaan met onderzoeken. Tegenwoordig is het idee van het intellectueel eigendomsrecht wel iets veranderd. Een merknaam registreren doet u vooral om inkomsten te vergaren en niet mis te lopen omdat een ander bedrijf met uw merknaam gaat pronken. Dit wordt namelijk bij wet verboden wanneer u uw merk laat registreren bij een registratiebureau, bijvoorbeeld het BBIE, Benelux-Bureau inzake intellectueel eigendom.

Waarom registreren?

Het registreren van uw merk heeft verschillende voordelen:
1. Uw merk wordt opgenomen in het officiële Benelux merkenregister. U ontvangt een registratiebewijs.
2. Met een merkregistratie kunt u stappen ondernemen tegen concurrenten die uw merk misbruiken (namaak en piraterij).
3. U kunt het ® teken gebruiken. Dat wekt het vertrouwen van uw klanten.
4. U kunt uw merk verkopen of het in licentie geven, want een geregistreerd merk is geld waard.

Wat is een merk?

Een merk is een teken waarmee u uw waren (producten) of diensten onderscheidt van die van uw concurrenten. Inschrijving van uw merk bij een officieel Merkenbureau geeft u het exclusief recht op het gebruik van het merk voor bepaalde waren (producten) en diensten binnen de Benelux, Europa of in andere landen voor een (verlengbare) periode van 10 jaar

Een merk zoeken

De merkenregisters bevatten alle gedeponeerde en geregistreerde merken. Deze registers zijn openbaar en daarom door iedereen te raadplegen. Het Benelux register bevat Benelux merken maar ook Gemeenschapsmerken (Europese merken) en internationale merken waarbij de Benelux is aangewezen. U kunt de status van depots en inschrijvingen volgen en eenvoudig uitzoeken welke merken van anderen er bestaan. Echter dat vereist wel enige kennis van zaken want ook als een merk niet in het register voorkomt wil dat niet noodzakelijkerwijs zeggen dat het ook beschikbaar is. Het is daarom verstandig om een goede adviseur op dit gebied te raadplegen. Meestal is dit een merkengemachtigde of een advocaat die gespecialiseerd is in intellectuele eigendom. Via de website www.merkenbureau-vergelijken.be kunt u vrijblijvend offertes opvragen bij geselecteerde merkenbureaus waardoor vooraf weet of uw merk te registreren is en wat de kosten daarvan zullen zijn.

Overige merkenregisters

Als u wilt weten of uw merk ook buiten de Benelux is geregistreerd, zijn daar verschillende mogelijkheden voor. U kunt hiervoor zoeken in de database van WIPO, in de database van het BHIM, in de database van het land in kwestie of in TMview. Links naar deze uitgebreide database zijn bijvoorbeeld www.tmview.nl en www.tmview.be TMView is een gratis online-informatie-instrument. De informatie in TMView wordt verstrekt door de officiële merkenbureaus van de diverse Europese landen. Zij zijn eigenaar van de inhoud en verantwoordelijk voor de dagelijkse bijwerking. Ook informatie uit de databases van het BHIM en en WIPO is toegankelijk via TMView. Op de website kunt u zien welke Europese landen op dit moment hun gegevens via TMView beschikbaar hebben gesteld.

Een merk laten deponeren.

U kunt uw merk laten registreren en beschermen door de merknaam en/of het logo te deponeren (aanvragen). Ook kunt u een handelsnaam of bedrijfsnaam in de meeste gevallen laten vastleggen als merk. Het verdient aanbeveling om op deze website offertes hiervoor aan te vragen. Meestal ontvangt u die binnen twee werkdagen van de aangesloten merkenbureaus. Is uw merk eenmaal ingeschreven dan kunt u het merk laten bewaken. Meer hierover elders op deze website.

Hoe lang neemt de registratieprocedure in beslag ?

De procedure voor de definitieve registratie van een merk neemt ongeveer 4 maanden in beslag. Als uw merk uiteindelijk niet wordt ingeschreven, krijgt u de depotkosten niet terug. U kunt uw merk ook met spoed laten inschrijven, tegen extra betaling. De inschrijving is 10 jaar geldig. Gedurende deze periode heeft u merkbescherming. Na 10 jaar kunt u uw registratie verlengen. U moet zelf actief uw merk in stand houden.

Wat is Classificatie ?

Een belangrijk onderdeel van het deponeren van uw merk is de classificatie. Met de classificatie geeft u aan voor welke producten en diensten u uw merk wilt gaan gebruiken. Dat is van belang voor de beschermingsomvang van uw merk. Het classificeren van een merk verloopt volgens een internationale standaard: de internationale classificatie van Nice. De classificatie kent in totaal 45 klassen, waarvan 34 voor producten (waren) en 11 voor diensten.

Goods & Services Manager

Om te kunnen bepalen voor welke waren en diensten uw merk kan worden ingeschreven is een handige tool gemaakt: De Goods & Services Manager. In de G&S manager vindt u niet alleen de termen uit de 10e editie van de classificatie van Nice, maar ook 30.000 aanvullende termen. U kunt zich voorstellen dat het kiezen van de beste waren- en diensten klassen voor uw merk van groot belang zijn voor de maximale bescherming ervan. Raadpleeg daarom bij voorkeur een merkenadviseur. Hij of zij stelt voor u de waren- en diensten omschrijving zodanig op dat uw merk optimaal is beschemd, en dat voor minimaal 10 jaar. Wilt u ook zelf een kijkje nemen ga dan naar www.gsmanager.eu

Hoe kan ik mijn merk onderhouden ?

Het uitsluitend recht op een merk ontstaat nadat de officiële instanties uw depot hebben ingeschreven. Uw merk wordt definitief opgenomen in het officiële merkenregister. U ontvangt hiervan een registratiebewijs. Met een merkregistratie kunt u stappen ondernemen tegen concurrenten die uw merk misbruiken (namaak en piraterij).Om uw merkrecht in stand te houden moet u uw merkregistratie onderhouden. Dit betekent dat u uw merk moet bewaken, gebruiken en up-to-date houden. En uiteraard uw registratie op tijd laten verlengen.

Wat is Merkbewaking ?

Om uw merk effectief te handhaven is het verstandig om continu in de gaten te blijven houden of er inbreukmakende merken worden gedeponeerd of gebruikt. Een merkenbureau kan uw merk opnemen in een merkbewakingssysteem om zo eventueel inbreukmakende merken op te sporen. Het afsluiten van een merkbewakings-abonnement wordt aanbevolen omdat u zelf nu eenmaal niet iedere dag het internet op gaat om te kijken of iemand toevallig inbreuk maakt op uw merk(en). Bovendien zijn de zoekmachines op het Internet niet geoptimaliseerd om merken te zoeken die mogelijk inbreuk zouden kunnen maken. Merkengemachtigden beschikken over speciale tools hiervoor.

4 maanden is lang, kan ik een spoedinschrijving doen ?

U kunt uw merk met spoed laten inschrijven, tegen extra betaling. Er zijn nu eenmaal situaties waarbij de behoefte bestaat om een merk snel in te schrijven. Bijvoorbeeld als u uw merk wilt inroepen tegen iemand die inbreuk op uw rechten maakt. Of als u internationale bescherming van uw merken wilt, die in bepaalde gevallen gebaseerd moet zijn op een basisregistratie in de Benelux. In geval van een spoedinschrijving wordt het merk ingeschreven zodra aan de formaliteiten is voldaan. Deze procedure kan al binnen enkele dagen zijn afgerond. Let wel, de toetsing op absolute gronden en een eventuele oppositie vindt in dit geval na inschrijving plaats. Dit kan tot gevolg hebben dat uw inschrijving alsnog wordt doorgehaald.

Kan ik mijn merk ook beschermen buiten de Benelux ?

Een inschrijving in het Benelux merkenregister geldt altijd automatisch voor de hele Benelux: België, Nederland en Luxemburg. Op basis van inschrijving in dit register kunt u optreden tegen het gebruik of de registratie door derden van uw merk of daarmee overeenstemmende tekens binnen de Benelux. U kunt niet alleen optreden tegen latere Beneluxmerken, maar tegen alle in de Benelux geldige merken, dus ook Gemeenschapsmerken (Europese merken) en Internationale merken met geldigheid in de Benelux. Bescherming buiten de Benelux is ook mogelijk. Dat is aan te raden als u uw producten en diensten buiten de Benelux gaat verkopen. Voor bescherming buiten de Benelux bestaan er verschillende mogelijkheden, die elk hun specifieke voor- en nadelen hebben. De keuze voor een bepaald systeem hangt af van tal van omstandigheden en een effectieve bescherming valt of staat met het kiezen van het systeem dat het beste past bij uw specifieke situatie. Vuistregel hierbij is, dat de bescherming moet aansluiten bij het afzetgebied waar u actief bent: de bescherming moet niet te beperkt zijn maar een te uitgebreide bescherming is ook niet verstandig. Het is van belang uw merk te beschermen daar waar u het gebruikt en dus bescherming nodig hebt. Bescherming in een ruimer gebied kan onnodige risico's met zich meebrengen en zelfs tot gevolg hebben dat u uw rechten verliest.

Wat als ik mijn merk in heel Europa wil beschermen ?

Via één depot kan bescherming worden verkregen in alle landen van de Europese Unie. Wanneer u in (een groot deel van) de EU actief bent, kan dit een aantrekkelijke optie zijn. Er geldt wel het "alles of niets" principe. Daarnaast kan de verkrijging, instandhouding en handhaving van het recht risico's met zich meebrengen. Merkenbureaus, Gemachtigden en advocaten, gespecialiseerd in het Intellectuele Eigendomsrecht , deponeren deze zogenaamde Gemeenschapsmerken bij het BHIM (OHIM) in Spanje. Vaak registreert men eerst een Benelux merk en gaat men daarna verder met de registratie van een Gemeenschapsmerk. Men kan dan voorrang krijgen, de zogenaamde prioriteit.

Prioriteit inroepen

Als u binnen zes maanden na uw eerste depot (bijvoorbeeld in de Benelux) bescherming wilt in andere landen, kunt u zgn. prioriteit (of voorrang) inroepen. Dit houdt in dat latere depots (of het nu om een depot van een nationaal merk, een Internationaal merk of een Gemeenschapsmerk gaat) dezelfde beschermingsdatum krijgen als uw eerste depot. Prioriteit kan worden ingeroepen voor alle landen die zijn aangesloten bij hetzij het Verdrag van Parijs, hetzij de Wereldhandelsorganisatie. In de praktijk zijn dit bijna alle landen van de wereld.


© 2018   //   http://www.merkenbureau-vergelijken.be   //   Disclaimer & Privacy policy   //   Algemene voorwaarden.